ĐIỀN THÔNG TIN BÊN DƯỚI ĐỂ

 

ĐƯỢC HƯỚNG DẪN NHẬN

 

NHỮNG MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT NÀY

ĐĂNG KÝ NGAY

MÓN QUÀ 1: PHẦN MỀM TỪ ĐIỂN OXFORD & LINGOES

 

MÓN QUÀ 2: 17 TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP TRONG NGÂN HÀNG

MÓN QUÀ 3:  500 CÂU THOẠI & AUDIO GIAO TIẾP  HÀNG NGÀY

MÓN QUÀ 4: EBOOK 30 CHỦ ĐỀ VỰNG CHO NGÂN HÀNG & TÀI CHÍNH

 

MÓN QUÀ 5: EBOOK 3000 TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

 

MÓN QUÀ 6: MIỄN PHÍ KHÓA HỌC SPEAKING BOOSTER TRỊ GIÁ 2.860.000 VNĐ