Download trọn bộ sách kỹ năng | Amazing YOU!

Sách kỹ năng mềm

Ngoài những kiến thức học trên nhà trường. Sinh viên rất cần trang bị cho mình những kỹ năng mềm phục vụ cho công việc như kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp...