6411794c01552a92fc199e42d15bfb96

Hai nữ sinh Hưng Yên cùng là thủ khoa Đại học Thương mại