PHẦN I: CHỮA & ÔN LẠI BÀI HỌC CŨ

ĐÁP ÁN BÀI HỌC SỐ #5

A.  leave at dawn

B.  start a campfire

C.  hike back down

D.  put away food and

garbage

E.  hike to the top of the mountain

Xem lại nội dung bài học #5

PHẦN II: NỘI DUNG BÀI HỌC MỚI

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

  • Học từ vựng 10 cụm từ vựng về chủ đề cụ thể bằng hình ảnh. Đây là cách học rất sẽ giúp các em nhớ luôn từ vựng về chủ đề đó trong vòng 10 - 20’ Việc học từ vựng này sẽ đi kèm với việc học phát âm. Vì thế các bạn đừng ngại ngùng mở to miệng & đọc theo cô nhé.
  • Luyện tập kĩ năng nghe để nhận biết được các từ vừa mới học xong thông qua 1 audio nghe. Chác chắn sẽ có phần tương tác thú vị đang chờ e phía trc.
  • Thứ 3, sẽ có 1 một bài tập nho nhỏ cho các em làm sao bài học hôm đó. Em comment câu trả lời xuống khung chat bên dưới. Sau khi làm xong, em sẽ nhận dc đáp án & bài học tiếp theo qua email Vậy chúng ta sẽ bắt đàu luôn với chủ đe Supermarket – siêu thị nhé

NỘI DUNG BÀI SỐ #6

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.